ಉತ್ಪನ್ನ

 • DAM1-125 Series Thermal Overload Operation Moulded Case Circuit Breaker(Fixed type)

  DAM1-125 ಸರಣಿ ಥರ್ಮಲ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ (ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಕಾರ)

  DAM1 ಸರಣಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳು, ಓವರ್‌ಲೋಡ್, ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಬಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಭಾಗಗಳ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 12,5 ರಿಂದ 1600 ಎ ವರೆಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 400 ವಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  ಅವು EN 60947-1, EN 60947-2 ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ
 • DAM1-160 MCCB Moulded Case Circuit Breaker

  DAM1-160 MCCB ಮೋಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್

  DAM1 ಸರಣಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳು, ಓವರ್‌ಲೋಡ್, ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಬಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಭಾಗಗಳ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 12,5 ರಿಂದ 1600 ಎ ವರೆಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 400 ವಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  ಅವು EN 60947-1, EN 60947-2 ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ
 • DAM1-250 MCCB Moulded Case Circuit Breaker

  DAM1-250 MCCB ಮೋಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್

  DAM1 ಸರಣಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳು, ಓವರ್‌ಲೋಡ್, ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಬಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಭಾಗಗಳ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 12,5 ರಿಂದ 1600 ಎ ವರೆಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 400 ವಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  ಅವು EN 60947-1, EN 60947-2 ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
 • DAM1 630 Series Moulded Case Circuit Breaker

  DAM1 630 ಸರಣಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ ಕೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್

  DAM1 ಸರಣಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳು, ಓವರ್‌ಲೋಡ್, ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಬಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಭಾಗಗಳ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 12,5 ರಿಂದ 1600 ಎ ವರೆಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 400 ವಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  ಅವು EN 60947-1, EN 60947-2 ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
 • DAM1 800 MCCB Moulded Case Circuit Breaker

  ಡಿಎಎಂ 1 800 ಎಂಸಿಸಿಬಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್

  DAM1 ಸರಣಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳು, ಓವರ್‌ಲೋಡ್, ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಬಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಭಾಗಗಳ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 12,5 ರಿಂದ 1600 ಎ ವರೆಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 400 ವಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  ಅವು EN 60947-1, EN 60947-2 ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ
 • DAM1 Series Electronic Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

  ಡಿಎಎಂ 1 ಸರಣಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ (ಎಂಸಿಸಿಬಿ)

  ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು
  ಥರ್ಮಲ್-ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳನ್ನು ತಾರತಮ್ಯಗೊಳಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ನೇರ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. -ಗರಿಷ್ಠ, ಕನಿಷ್ಠ, ಸರಾಸರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ವಿವಿಧ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ (ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ) ಎಳೆಯಲಾದ ಪ್ರವಾಹದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು .ರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳ ತ್ವರಿತ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬ್ರೇಕರ್‌ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • DAM1 Series Thermal And Magnetic Adjustable Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

  ಡಿಎಎಂ 1 ಸರಣಿ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ ಕೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ (ಎಂಸಿಸಿಬಿ)

  ಡಿಎಎಂ 1 ಸರಣಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ ಕೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಶಗಳು, ವಿಶಾಲ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬಲ್ಲವು, ಈ ಎಂಸಿಸಿಬಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿತರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್.
 • DAM1 1600 electronic type Moulded case circuit breaker(MCCB)

  ಡಿಎಎಂ 1 1600 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಲ್ಡ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ (ಎಂಸಿಸಿಬಿ)

  ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು
  ಥರ್ಮಲ್-ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳನ್ನು ತಾರತಮ್ಯಗೊಳಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ನೇರ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. -ಗರಿಷ್ಠ, ಕನಿಷ್ಠ, ಸರಾಸರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ವಿವಿಧ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ (ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ) ಎಳೆಯಲಾದ ಪ್ರವಾಹದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು .ರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳ ತ್ವರಿತ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬ್ರೇಕರ್‌ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • DAM1 125 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 125 ಸರಣಿ MCCB ABB ISOMAX

  ಪ್ರಯೋಜನಗಳು x ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳ ಸುಲಭ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಅಲಾರಾಂ ಸಂಪರ್ಕ; ಸಹಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕ; ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ; ಷಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ; ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ; ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ; ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಸಾಧನ; ಡ್ರಾ- device ಟ್ ಸಾಧನ;. Circuit ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಬಸ್‌ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಲಗ್‌ಗಳು, ಹಂತ ವಿಭಜಕಗಳು, ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಆರೋಹಿಸಲು ತಿರುಪುಮೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Cla ವಿಶೇಷ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ 125 ಮತ್ತು 160 ಘಟಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡಿಐಎನ್-ರೈಲ್ವೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ....
 • DAM1  160 Series MCCB ABB ISOMAX1

  DAM1 160 ಸರಣಿ MCCB ABB ISOMAX1

  ಪ್ರಯೋಜನಗಳು x ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳ ಸುಲಭ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಅಲಾರಾಂ ಸಂಪರ್ಕ; ಸಹಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕ; ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ; ಷಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ; ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ; ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ; ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಸಾಧನ; ಡ್ರಾ- device ಟ್ ಸಾಧನ;. Circuit ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅದರ ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆನ್ಟಾನ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಫಲಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್‌ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಲಗ್‌ಗಳು, ಹಂತ ವಿಭಜಕಗಳು, ತಿರುಪುಮೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. Cla ವಿಶೇಷ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ 125 ಮತ್ತು 160 ಘಟಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂಟಾ ಡಿಐಎನ್-ರೈಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. • ತೂಕ ಮತ್ತು ಡಿ ...
 • DAM1-250 Series MCCB ABB ISOMAX S3

  DAM1-250 ಸರಣಿ MCCB ABB ISOMAX S3

  ಪ್ರಯೋಜನಗಳು x ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳ ಸುಲಭ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಅಲಾರಾಂ ಸಂಪರ್ಕ; ಸಹಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕ; ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ; ಷಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ; ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ; ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ; ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಸಾಧನ; ಡ್ರಾ- device ಟ್ ಸಾಧನ;. Circuit ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಬಸ್‌ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಲಗ್‌ಗಳು, ಹಂತ ವಿಭಜಕಗಳು, ಅದರ ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆನ್ಟಾನ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಫಲಕಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಿರುಪುಮೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. Cla ವಿಶೇಷ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ 125 ಮತ್ತು 160 ಘಟಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂಟಾ ಡಿಐಎನ್-ರೈಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. An ತೂಕ ಒಂದು ...
 • DAM1 400 MCCB ABB ISOMAX

  ಡಿಎಎಂ 1 400 ಎಂಸಿಸಿಬಿ ಎಬಿಬಿ ಐಸೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್

  ಪ್ರಯೋಜನಗಳು x ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳ ಸುಲಭ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ: lar ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಂಪರ್ಕ; • ಸಹಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕ; Voltage ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ; • ಷಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ; Operating ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ; Operating ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ; • ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಸಾಧನ; • ಡ್ರಾ- device ಟ್ ಸಾಧನ;. Circuit ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಬಸ್‌ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಲಗ್‌ಗಳು, ಹಂತ ವಿಭಜಕಗಳು, ಅದರ ಆರೋಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಪುಮೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ • ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಫಲಕ. Cla ವಿಶೇಷ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ 125 ಮತ್ತು 160 ಘಟಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡಿಐಎನ್-ರೈಲು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. • ವೀ ...